Τεχνολογία Προιόντων

Προϊόντα

Πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια

CSUN 285-270 60P

Πολυκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία PERC. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας

CSUN 340-325 72P

Πολυκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ τεχνολογίας PERC. Iδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας

CSUN 275-260 60P DG

Πολυκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ Double Glass. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας

Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια

CSP16-60H-335-350W

CSP16-60H-335W-350W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και PERC. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP16-72H-400-415W

CSP16-72H-400W-415W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και PERC. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP16-60H-335-350W

CSP17-60H-355W-370W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και PERC. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP17-72H-435-450W

CSP17-72H-435W-450W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και PERC. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP16-72HT-395W-410W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και BIFACIAL. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP16-60HB-325-340W

CSP16-60HB-325W-340W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ FULL BLACK με τεχνολογία HALF-CELL. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

CSP17-72HT-430-445W

CSP17-72HT-430W-445W

Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με τεχνολογία HALF-CELL και BIFACIAL. Ιδανική λύση για έργα μεγάλης κλίμακας.

Τεχνολογία Προϊόντων

Οι υψηλής απόδοσης μονοκρυσταλλικές και πολυκρυσταλλικές φωτοβολταϊκές κυψέλες της CSUN SOLAR χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Οι κυψέλες της CSUN SOLAR χρησιμοποιούν τις εξής νέες τεχνολογίες για να παρέχουν καλύτερη απόδοση :

9 BUSBAR

HALF-CELL

PERC

SPLIT JUNCTION BOX

BIFACIAL

FULL-BLACK