Μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 12 BusBar (CSP21-66H-655W-660W-665W-670W)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 670W
 • Μέγιστη Απόδοση 21.6%
 • Διαστάσεις 238.4 x 130.3 x 3.5 cm
 • Βάρος 34.4 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 10 BusBar (CSP18-72H-530W-535W-540W-545W)

CSP17-72H-435-450W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 545W
 • Μέγιστη Απόδοση 21.1%
 • Διαστάσεις 227.9 x 113.5 x 3.5 cm
 • Βάρος 28.5 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP17-72H-435W-440W-445W-450W)

CSP17-72H-435-450W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 450W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.70%
 • Διαστάσεις 209.4 x 103.8 x 3.5 cm
 • Βάρος 23.5 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, FULL BLACK και 9 BusBar (CSP17-72HB-415W-430W)

 CSP17-72HB
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 430W
 • Μέγιστη Απόδοση 19.78%
 • Διαστάσεις 209.4 x 103.8 x 3.5 cm
 • Βάρος 23.5 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP16-72H-400W-405W-410W-415W)

CSP16-72H-400-415W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 415W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.63%
 • Διαστάσεις 200.8 x 100.2 x 3.5 cm
 • Βάρος 22.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,4% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών τεχνολογίας Half Cell, FULL BLACK και 9 BusBar (CSP16-72HB-390W-395W-400W-405W)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 405W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.13%
 • Διαστάσεις 200.8 x 100.2 x 3.5 cm
 • Βάρος 22.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,4% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP17-60H-360W-365W-370W-375W)

CSP17-60H-355-370W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 375W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.59%
 • Διαστάσεις 175.5 x 103.8 x 3.5 cm
 • Βάρος 19.5 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP16-60H-330W-335W-340W-345W)

CSP16-60H-335-350W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 345W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.45%
 • Διαστάσεις 168.4 x 100.2 x 3.5 cm
 • Βάρος 18.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών FULL BLACK και 9 BusBar (CSP17-60HB-340W-345W-350W-355W)

CSP16-60HB-325-340W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 355W
 • Μέγιστη Απόδοση 19.49%
 • Διαστάσεις 175.5 x 103.8 x 3.5 cm
 • Βάρος 19.5 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος


Απόδοση συστημάτων CSUNPOWER

Η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος.

H ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος.