Μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP17-72H-435W-450W)

CSP17-72H-435-450W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 450W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.58%
 • Διαστάσεις 210.2 x 104 x 3.5 cm
 • Βάρος 24 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, BIFACIAL και 9 BusBar (CSP17-72HT-430W-445W)

CSP17-72HT-430-445W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 445W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.15%
 • Διαστάσεις 211.1 x 104.6 x 3 cm
 • Βάρος 28.6 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 30 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% ετησίως, καταλήγοντας στο 83.5% στο 30ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP16-72H-400W-405W-410W-415W)

CSP16-72H-400-415W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 415W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.68%
 • Διαστάσεις 201.5 x 99.6 x 4 cm
 • Βάρος 22.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,4% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών τεχνολογίας Half Cell, BIFACIAL και 9 BusBar (CSP16-72HT-395W-400W-405W-410W)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 410W
 • Μέγιστη Απόδοση 19.97%
 • Διαστάσεις 203.1 x 101.1 x 3 cm
 • Βάρος 31.4 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 30 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% ετησίως, καταλήγοντας στο 83,5% στο 30ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP17-60H-355W-360W-365W-370W)

CSP17-60H-355-370W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 370W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.18%
 • Διαστάσεις 176.3 x 104 x 3.5 cm
 • Βάρος 20 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών Half Cell, PERC και 9 BusBar (CSP16-60H-335W-340W-345W-350W)

CSP16-60H-335-350W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 350W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.81%
 • Διαστάσεις 168.9 x 99.6 x 3.5 cm
 • Βάρος 18.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά μονοκρυσταλλικών FULL BLACK και 9 BusBar (CSP16-60HB-325W-330W-335W-340W)

CSP16-60HB-325-340W
 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου 340W
 • Μέγιστη Απόδοση 20.21%
 • Διαστάσεις 168.9 x 99.6 x 3.5 cm
 • Βάρος 18.7 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών
 • 25 Χρόνια εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος


Απόδοση συστημάτων CSUN

Η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος.

H ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος.