πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια CSUN SOLAR (Nanjing) Co, Ltd

Πολυκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Γενικά χαρακτηριστικά πολυκρυσταλλικών τεχνολογίας PERC και 5 Busbar (CSUN 340-72P,335-72P,330-72P,325-72P)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου: 340W
 • Μέγιστη Απόδοση: 17.55%
 • Διαστάσεις: 195,6x99x4 cm
 • Βάρος: 22,3 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών κατασκευής
 • 25 χρόνια εγγύηση: Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια διαθέτουν εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου.Όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 97,5% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,7% ετησίως, καταλήγοντας στο 80,7% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά πολυκρυσταλλικών τεχνολογίας PERC και 5 Busbar (CSUN 285-60P,280-60P,275-60P,270-60P)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου: 285W
 • Μέγιστη Απόδοση: 17.55%
 • Διαστάσεις: 164x99x3,5 cm
 • Βάρος: 18,3 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών κατασκευής
 • 25 Χρόνια εγγύηση: Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια διαθέτουν εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου.Όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 97,5% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,7% ετησίως, καταλήγοντας στο 80,7% στο 25ο έτος

Γενικά χαρακτηριστικά πολυκρυσταλλικών τεχνολογίας Double Glass (CSUN 275-60P-DG,270-60P-DG,265-60P-DG,260-60P-DG)

 • Μέγιστη Ισχύς εξόδου: 275W
 • Μέγιστη Απόδοση: 16.72%
 • Διαστάσεις: 165,8×99,2×0,6 cm
 • Βάρος: 18,3 kg
 • 12 Χρόνια εγγύηση υλικών κατασκευής
 • 25 Χρόνια εγγύηση: Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια διαθέτουν εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου.Όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 97,5% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,7% ετησίως, καταλήγοντας στο 80,7% στο 25ο έτος


Απόδοση συστημάτων CSUN

Η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,7% ετησίως, καταλήγοντας στο 80,7% στο 25ο έτος.

H ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 97,5% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος.