Τεχνολογία 5 ή 9 Bus Bar

Με την τεχνολογία 5 ή 9 Bus Bar μειώνεται η εσωτερική αντίσταση του πάνελ. Έτσι διευκολύνεται η ροή του ρεύματος και συνεπώς μειώνονται οι απώλειες. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυξάνεται η απόδοση του πάνελ κατά την μετατροπή ενέργειας από ηλιακή σε ηλεκτρική.

Σε ένα ηλιακό πάνελ υπάρχει μια λεπτή λωρίδα χαλκού ή αλουμινίου μεταξύ των κυψελών που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Η λωρίδα αυτή διαχωρίζει τα ηλιακά κύτταρα και μεταφέρει το συνεχές ρεύμα που συλλέγεται από τα φωτόνια στον ηλιακό μετατροπέα (solar inverter). Ο ηλιακός μετατροπέας με τη σειρά του μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε ωφέλιμο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Οι ηλιακοί δίαυλοι (Bus Bars) έχουν έναν σημαντικό σκοπό, να μεταφέρουν το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα εισερχόμενα φωτόνια. Σήμερα παρατηρούνται σημαντικές απώλειες κατά την τροφοδοσία των κυψελών.

Κατά την διαδικασία συγκόλλησης των αγωγών στα ηλιακά κύτταρα, προκειμένου να συναρμολογηθούν  σε ηλιακούς συλλέκτες, ένα ποσοστό παραμένουσας τάσης μένει πίσω στα κύτταρα. Με την πάροδο του χρόνου η υπολειμματική τάση μετατρέπεται σε μικρο-ρωγμές που τελικά μειώνουν τον χρόνο ζωής του πάνελ και αντίστοιχα την απόδοση του.

Λόγω της μικρότερης απόστασης μεταξύ των ράβδων διαύλου σε κυψέλες των 5 ή 9 BusBar, οι υπολειμματικές τάσεις είναι χαμηλότερες εώς και 10%. Έτσι με την τεχνολογία 5 ή 9 Bus Bar εξασφαλίζεται υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προϊόντα που υποστηρίζονται από την τεχνολογία των 5 ή 9 Bus Bar :

Δείτε περισσότερα για τις τεχνολογίες των προϊόντων μας εδώ.