Τεχνολογία Half Cell

Η τεχνολογία Half Cell είναι μια νέα μέθοδος που διαιρεί τις ηλιακές κυψέλες στο μισό και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την απόδοση και την ανθεκτικότητα της μονάδας.

Τα παραδοσιακά πάνελ των 60 ή 72 κυψελών με την τεχνολογία half cell έχουν τώρα 120 και 144 κυψέλες αντίστοιχα. Με την τεχνολογία αυτή μειώνονται οι απώλειες των αντιστάσεων και έτσι οι ηλιακές κυψέλες μπορούν να παράγουν περισσότερη ενέργεια. Οι νέες μικρότερες κυψέλες παρουσιάζουν μειωμένες μηχανικές καταπονήσεις οπότε ο κίνδυνος των ρωγμών ελαττώνεται κατά πολύ.

Τα πλεονεκτήματα της νέας αυτής τεχνολογίας είναι πολλά και εμείς αναφέρουμε μερικά:

  • Βελτιωμένη απορρόφηση θερμότητας
  • Βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες περιοδικής σκίασης
  • Μειωμένη απώλεια ισχύος
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μονάδας
  • Μεγαλύτερη αξιοπιστία και υψηλότερη ονομαστική ισχύ εξόδου

Επίσης τα πάνελ με τεχνολογία half cell με μικρότερο εμβαδόν παράγουν περισσότερη ενέργεια, πράγμα πολύ σημαντικό στην περίπτωση π.χ. που ο χώρος στις στέγες είναι περιορισμένος.

Η τεχνολογία half cell είναι η πιο σύγχρονη τάση στον τομέα των φωτοβολταϊκών καλύπτοντας τις αυξημένες απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι μονάδες Half Cell έχουν υψηλότερη ονομαστική ισχύ εξόδου και είναι πιο αξιόπιστες από τα παραδοσιακά πάνελ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προϊόντα που υποστηρίζονται από την τεχνολογία των 5 ή 9 Bus Bar :

Δείτε περισσότερα για τις τεχνολογίες των προϊόντων μας εδώ.