Υποστήριξη

Υποστήριξη

Πιστοποιητικά και εγγυήσεις

Πιστοποιήσεις προιόντων CSUN

Τα μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια της CSUN συνοδεύονται από πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61000-6-1:2007 και ΕΝ 61000-6-3:2007 καθώς και από τα πρότυπα IEC 61215-1:2016, IEC 61215-1-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016 και IEC 61730-2:2016 της CE και της TUV αντιστοίχως

Υποστήριξη

TÜV NORD CERT GmbH

MONO

 • CSPxxx-72M (350 – 370)
 • CSPxxx-60M (275 – 305)
 • CSPxxx-54M (245 – 275)
 • CSPxxx-48M (220 – 245)
 • CSPxxx-36M (165 – 185)

HALF CUT MONO

 • CSPxxx-144M (345 – 395)
 • CSPxxx-120M (290 – 330)

SGS TÜV SAAR

MONO

 • CSPxxx36M (155 – 180)
 • CSPxxx48M (210 – 240)
 • CSPxxx54M (235 – 270)
 • CSPxxx60M (260 – 300)
 • CSPxxx72M (315 – 360)

POLY

 • CSPxxx36P (150 – 170)
 • CSPxxx48P (200 – 225)
 • CSPxxx54P (225 – 255)
 • CSPxxx60P (250 – 280)
 • CSPxxx72P (300 – 340)

TÜV SÜD

 • CSPxxx72M-BF (355 – 370)
 • CSPxxx66M-BF (325 – 335)
 • CSPxxx60M-BF (295 – 310)
 • CSPxxx54M-BF (265 – 270)
 • CSPxxx50M-BF (245 – 250)
 • CSPxxx48M-BF (235 – 240)
 • CSPxxx42M-BF (210 – 215)
 • CSPxxx40M-BF (195 – 200)
 • CSPxxx36M-BF (175 – 180)
 • CSPxxx30M-BF (145 – 150)
 • CSPxxx18M-BF (90)

TÜV SÜD

 • CSPxxx72M (330 – 375)
 • CSPxxx60M (275 – 315)
 • CSPxxx54M (250 – 285)
 • CSPxxx48M (220 – 250)
 • CSPxxx36M (165 – 190)
 • CSPxxx72M-1500 (330 – 375)
 • CSPxxx60M-1500  (275 – 315)
 • CSPxxx54M-1500  (250 – 285)
 • CSPxxx48M-1500  (220 – 250)
 • CSPxxx36M-1500 (165 – 190)
 • CSPxxx72M-H (360 – 370)
 • CSPxxx60M-H (300 – 310)

TÜV NORD CERT GmbH

POLY

 • CSPxxx72P (300 – 350)
 • CSPxxx60P (250 – 290)
 • CSPxxx54P (225 – 260)
 • CSPxxx48P (200 – 230)
 • CSPxxx36P (150 – 175)

HALF CUT

 • CSP15-72PxxxW (300 – 355)
 • CSP15-60PxxxW (250 – 295)

CE Certificate

 • CSP17-72HBxxxW
 • CSP17-60HBxxxW
 • CSP16-72HBxxxW
 • CSP16-60HBxxxW
 • CSP17-72HxxxW
 • CSP17-60HxxxW
 • CSP16-72HxxxW
 • CSP16-60HxxxW

TÜV NORD CERT GmbH

 • CSP17-72HBxxxW
 • CSP17-60HBxxxW
 • CSP16-72HBxxxW
 • CSP16-60HBxxxW
 • CSP17-72HxxxW
 • CSP17-60HxxxW
 • CSP16-72HxxxW
 • CSP16-60HxxxW

Εγγύηση

Όροι χρήσης και καλής λειτουργίας των προϊόντων της CSUN με 12ετή εγγύηση υλικών και 25ετή εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84,8% στο 25ο έτος

Warranty Terms CSUN

Εγχειρίδιο εγκατάστασης μονάδων PV

Εγχειρίδιο εγκατάστασης των μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πλαισίων της CSUN

CSUN Installation Manual for PV modules EN 2020